PDP

Nederlands

Persoonlijk Duik Programma

PDP staat voor een op de cursist persoonlijk afgestemd en/of aangepast lesprogramma.

Waarom PDP?
– als jij 100% exclusieve aandacht wil, zodat je sneller vorderingen maakt
– als jij zelf je eigen tempo en tijd wilt bepalen
– als jij zelf het wilt leren van zeer bekwame professionals
– als jij specifiek gecoacht wilt worden op een bepaald onderdeel
– als jij discretie vraagt
– als jij een buddy zoekt om je skills op te frissen
– als jij als duiker een PADI pro zoekt om gaan te duiken
– als jij in de Engelse of Duitse taal les zou willen krijgen

English

Personal Diving Program ( PDP )

PDP stands for a personalized and / or adapted lesson program adapted to the student.

Why PDP?
if you want to determine your own pace and time
if you want to learn from skilled professionals
if you want to be specifically coached on a particular part
if you ask for discretion
if you’re looking for a buddy to refresh your skills
if you are looking for a PADI pro to dive with
if you would like to study in English or German

Deutsch

Persönliches Tauch Programm

PDP steht für ein individuelles und / oder angepasstes Unterrichtsprogramm für den Schüler.

Warum?
wenn du dein eigenes Tempo und deine Zeit bestimmen willst
wenn du gezielt auf einem bestimmten Teil trainiert werden möchtest
wenn du von sehr erfahrenen Fachleuten lernen willst
wenn es Diskret sein soll
wenn du einem Buddy suchst, um deine Fähigkeiten zu erfrischen
wenn Sie einem PADI Pro als Tauchbegleitet suchst
wenn Sie in die Englische oder Deutsche Sprache Unterricht haben möchten